Hoitotyö

Hoitotyö

Torstaina Lohjan Laurean kampuksella keskusteltiin alueellisesta kehittämisestä ja paikalla oli osallistujia niin Lohjan kuin Porvoon ja Hyvinkään sekä Karviaisen alueilta. Paikalla oli sekä yhdistysten, yritysten että kunnallisten laitosten edustajia ja salissa virisi useasti vilkas ja avoin keskustelu. Foorumin avaajana toiminut Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja Tarja Meristö toi uutisia hyvinvointiverkostosta ja Pumppu-hankkeesta. Tarja kertoi otetuista kehitysaskelista ja 4Y.n toimintaperiaatteesta eli yksilön, yhteiskunnan, yritysten ja yhteisöjen yhteisenä asiana tekemisestä. Hyvinvointiverkoston luomisessa ja kehittämisessä ovat erilaiset hankkeet eri toimijoiden kanssa olleet ytimessä mutta erittäin tärkeitä ovat olleet myös paikalliset työpajat ja työryhmät. Vanhojen hankkeiden siirtyessä historiaan, uudet hankkeet ovat jo tulossa. Näistä uusista hankkeista Meristö kertoi perusteita mm. Loitsu-ja Katti-hankkeista.

Hoitotyötä kehitetään laajalla rintamalla Läntisellä Uudellamaalla

  • On ollut hienoa nähdä kuinka opiskelijat ovat ottaneet kopin asioista ja päässeet yrittäjien kanssa tekemisiin ja viemään sanomaamme jopa kauppakeskuksiin, kerto Meristö tilaisuudessa.

Hoitotyön kehittäminen vaatii laajempaa verkostoa

Hiidenalueen hoitotyön kehittäjät ovat tehneet hyvää ja arvostettua työtä nyt yli kymmenen vuotta Hiiden alueella ja viime aikoina keskusteluihin on noussut tämän toiminnan laajentaminen suuremmalle yhteistyöjoukolle.

  • Laajenemisen kannalla ja sitä vastaan on näkökantoja, mutta jollakin tavalla varmasti jatkossa Hiidenalueen hoitotyön kehittäjissä otetaan mukaan myös paikallisia yhdistyksiä, järjestöjä sekä yksityisyrityksiä, kertoi paikalla uutisia kertomassa ollut kehittämispäällikkö Sanna Partamies. Tästä alueellisen yhteistyön laajentamisesta nousi myös keskustelua paikanpäällä ja Partamies lupasi viedä ideat ja ajatukset takaisin kehittäjien nykyiseen ”piiriin”. Hiidenalueen hoitotyön kehittäjät ovat järjestäneet ja järjestävät jatkossakin alueellista koulutusta ja verkottumista ja kehittämistä. Viimeisimpinä näistä lean-mallin tuominen koulutuksiin sekä työn eettisyyden esille nostaminen.
  • Hiidenalueen hoitotyön kehittäjät ei ole yhdistys eikä yhtiö vaan todellinen, aito paikallinen yhteistyöverkosto, kertoi Partamies.

Lohjastuu aloittanut nopeasti oman työnsä

Lohjalla toimiva Apuomena ry oli myös esillä tapahtumassa oman Lohjastuu-projektinsa kanssa. Järjestökoordinaattori Mirva Gullman ja projektivastaava Ulla Korhonen toivat Lohjastuu-uutiset ja tapahtumat sekä tavoitteita esille kuulijakunnalle.

  • Yhteistyömalleja pitää kehittää alueellisesti. Yhteistyössä pyritään löytämään kanavia sekä yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseksi että myös yhdistys-yritys-yhteiskunta akseleiden välille ja tämä työ on alkanut selvitysten avulla näiden aloituskuukausien aikana, kertoivat Gullman ja Korhonen. Lohjastuu tekee työtään kokoontumisten, tapahtumien ja koulutusten avulla ja työ on vasta alkamassa, mutta jo nyt on tullut selväksi, että Lohjastuu-projektille on selvä tilaus Lohjan yhdistysalueella.

Hoitotyö

Hiljaista raportointia tulee opetella ja kouluttaa

Päivän kokonaisteemana oli Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa: Hyvinvointifoorumi ja luentosalin eri esiintyjillä oli aiheesta erilaisia esityksiä, tutkimustuloksia ja ajatuksia. Yksi ”itsestään”-selvyyksistä oli niin sanotun hiljaisen raportoinnin kehittäminen.

  • Kyseessä oli alun perin hanke, jonka avulla kehitettiin sairaaloissa työvuorojen välistä tiedonkulkua. Aluksi huomattiin seurannassa että työvuorojen välissä tieto annettiin seuraaville suullisesti ja tähän kului todella paljon aikaa, löydettiin siis kehityskohde, kertoi vieraileva lehtori Maija-Leena Kukkonen Porvoon Laureasta. Hiljainen raportointi tarkoittaa paperiraporttia. Ei siis mitään uutta varsinaisesti. Hiljaista raportointia on kehitetty prosessikohtaisesti ja tarvelähtöisesti, jotta raportointi kertoisi riittävästi ja tarkasti tarpeelliset asiat eteenpäin – ja tämä vaatii koulutusta.

Uusia ajatuksia ja muutosvastarintaa

  • Tottakai muutos vastarintaa on. Tässä hankkeessa oli mukana kaksi sairaalaosastoa, joista toinen otti hiljaisen raportoinnin hankkeen jälkeen oikeasti käyttöönsä kehittäen sitä edelleen, kun taas toisessa paikassa se ei saanut riittävästi tukea taakseen, kertoo Kukkonen. Laurean on oppilaitos ja hankkeiden ja koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaavia ammattilaisia työmarkkinoille. Opetusta ja opiskelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykymaailman ja –kulttuurin tarpeisiin ja sairaanhoitajienkin työnkuva on muuttunut viime vuosina paljon.
  • Emme kouluta enää vain teknisiä työnsuorittajia vaan pyrimme kouluttamaan ammattilaisia, joilla on laajempi näkemys työnkuvastaan kokonaisuutena. Kaikki opiskelijat eivät tästä pidä ja haluaisivat vain parantaa entisestään teknisiä kykyjään neulojen yms kanssa. Mutta tämä uusi kokonaisvaltainen ajattelu, jossa opiskelijat kehittävätja pääsevät kehittämään nykyisiä toimintamalleja edelleen oikeilla työpaikoilla, on toimiva ja kannustettava tapa kehittää kaikkea koulutusta, ei vain hyvinvointialan, kertoo Kukkonen.

Paljon asiaa, vähän aikaa

Torstain foorumi sisälsi paljon asiaa lyhyeen aikaan ja paljon hyvinvointiin liittyviä asioita jäi varmasti paikalla olleille mieliin ja osa siitä tulee esille eri organisaatioiden työssä. Puhuttiinhan tilaisuudessa myös kokemustiedon keräämisestä ja sen keräämisen ongelmista.

  • Ei riitä että kerätään tietoa. Meidän tulee myös kehittää tapoja, joilla tämä kerätty tieto tulee sitä tietoa tarvitsevin saatavilla ja tietoisuuteen. Tässä meillä on kaikilla vielä paljon kehitettävää, kertoi paikalle Hyvinkäältä saapunut Erkki Saari.